Menurut Al-Haitami, makna asli dari shalawat adalah do’a. Salawat berasal dari kata shalat dan bentuk jama’nya menjadi shalawat yang berarti doa untuk mengingat Allah secara terus menerus. Salawat Allah Swt kepada hamba-hamba-Nyha adalah berupa rahmat.

Dan salawatnya Allah SWT kepada Rosulullah saw adalah berupa rahmat, keridhaan, pengagungan, pujian, dan penghormatan. Sedangkan, salawatnya para malaikat kepada Rasulullah saw adalah berupa permohonan ampunan dan do’a agar dicurahkan rahmat. Dan salawat para pengikut Rasulullah saw kepada beliau adalah berupa do’a dan menjunjung perintah beliau.

Ibnu Abdus Salam berkata, Salawat yang kita ucapkan kepada beliau saw bukan sebagai syafaat bagi beliau, karena makhluk seperti kita tak dapat memberikan syafaat kepada beliau. Namun, Allah SWT memerintahkan kita untuk menghargai orang yang telah berbuat kebajikan kepada kita. Sedangkan, manfaat dari shalawat akan kembali kepada orang yang mengucapkannya secara istilah adalah rahmat yang sempurna, kesempurnaan atas rahmat bagi kekasihnya. Disebut rahmat yang sempurna, karena tidak diciptakan shalawat, kecuali pada Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah Saw pernah bersabda:

Jika orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya, untuk itu bersalawatlah, baik sedikit ataupun banyak.
(HR. Ibnu Majah dan Thabrani)

Dalam hadist di atas, dapat kita simpulkan bahawasanya bersalawat akan memberikan banyak keutamaan dan juga kebaikan. Dan berikut adalah khasiat dan keutamaan ketika bersalawat.

Mendatangkan Rahmat dan Kurnia Allah SWT

Salawat juga merupakan doa agar keinginan tercapai, sehingga seorang yang bersalawat berarti sudah mendatangkan karunia serta nikmat dari Allah SWT

Mendekatkan Diri pada Allah SWT

Allah SWT pernah bertitah kepada Musa As, jika apabila berliau ingin Allah lebih dekat padanya, maka Allah memerintahkan beliau untuk bersalawat. “Wahai Musa, apakah kamu ingin agar Aku lebih dekat kepadamu daripada kedekatan ucapan kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada ruhmu dengan badanmu, dan daripada cahaya matamu pada matamu? Musa lalu menjawab, ‘Ya, wahai Tuhanku’. Lalu Allah berfirman, ‘Maka perbanyaklah salawat kepada untuk Muhammad.’”

Diangkat 10 Derajat dan Dihapus 10 Keburukan

Abas bin Malik berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

Barangsiapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali dan dihapus 10 kesalahan, diangkat baginya sepuluh derajat.
(HR. An Nasa)

Bisa dibayangkan jika kita sering bersalawat, maka kan banyak kesalahan kita yang dihapus dan juga pengangkatan derajat berkali-kali lipat.

Diberikan Pengampunan Dosa

Ada sebuah hadist yang mengatakan.

Wahai Abu Kahil, barangsiapa yang membaca salawat untukku setiap hari sebanyak tiga kali dan setiap malam sebanyak tiga kali, karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah SWT mewajibkan atas diri-Nya untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari tersebut.
(HR. Ibnu Abi Salim dan Ath Thabrani).

Salawat merupakan salah satu sebab terkabulnya doa seorang hamba

Dalam sebuah atsar disebutkan: “Doa seorang hamba tertahan diantara langit dan bumi, tidak terangkat kelangit sampai engkau bersalawat untuk Rasulullah SAW.”

Setiap orang yang mengawali doa dengan bersalawat kepada Rasulullah, dan juga diakhiri dengannya. Maka dia tersebut akan sangat mudah tersampaikan atau terkabulkan oleh Allah SWT dikarenakan banyaknya keberkahan dari salawat tersebut.

Salawat dapat mendatangkan ketenangan jiwa dan pikiran serta kelezatan iman dan ketaatan ibadah

Bersalawat juga bisa sebagai terapi bagi diri kita. Karena bersalawat juga dapat mendatangkan ketenangan jiwa dan pikiran kita. Karena bersalawat kita akan mengingat Rasulullah dan tentunya Allah SWT.

Share This

Share This

Share this post with your friends!